III Edycja
Akademii Curulis

Zapisz się na cykl bezpłatnych szkoleń dla Skarbników i Pracowników Wydziałów Finansowych z zakresu WPF i zarządzania długiem.

SPRAWDŹ HARMONOGRAM


Dlaczego warto do nas dołączyć?

Eksperci na rynku

Curulis Doradztwo Samorządowe to firma, która działa na rynku od 12 lat. Wspomogliśmy już ponad 800 JST w zakresie WPF i zarządzania długiem.

Nasze webinary są w większości bezpłatne. Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, ponieważ naszą misją jest pomaganie JST.

Bezpłatny udział

Szkolenia mają ogólnopolski zasięg. W ubiegłym roku wzięło w nich udział ponad 700 Skarbników i Pracowników Wydziałów Finansowych.

Ogólnopolski zasięg

Poznaj harmonogram III Edycji Akademii Curulis

Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja — Jak wykorzystać potencjał programu WPF Asystent

22.10 godz. 10:00

 • dowiesz się, jak przygotować bazę do projektu WPF na 2022 rok
 • poznasz sposoby na przygotowanie przedsięwzięć wieloletnich
 • powiemy Ci wszystko o prognozie kwoty długu i prognozie dochodów i wydatków na kolejne lata
 • znajomisz się z metodami generowania objaśnień przyjętych wartości i tekstu uchwały
 • dowiesz się, jak wyeksportować Projekt WPF do systemu Besti@

1. WPF w orzecznictwie RIO - Piotr Walczak

2. Panel konsultacyjny z Piotrem Walczakiem
3. Przygotowanie bazy do projektu WPF na 2022 rok

4. Modyfikacja przedsięwzięć wieloletnich:
5. Prognoza kwoty długu

6. Prognoza dochodów i wydatków na kolejne lata

7. Generowanie objaśnień przyjętych wartości i tekstu uchwały

8. Eksport Projektu WPF do systemu BeSTi@

9.Omówienie najczęstszych wątpliwości technicznych i merytorycznych przy wykonywaniu Projektu WPF w programie WPF Asystent

10. Panel konsultacyjny z Ekspertami Curulis

DODATKOWY PANEL: WPF w orzecznictwie RIO - jak ustrzec się błędów i uzyskać pozytywną opinię

GWARANTOWANE KONSULTACJE: Uczestnicy będą mogli zadawać pytania naszym Ekspertom.

ZAREJESTRUJ SIĘ


DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

W SZKOLENIU?

AGENDA:

ZAREJESTRUJ SIĘ

Marzena Ossowska/

CURULIS DORADZTWO SAMORZĄDOWE

Ekspert w zakresie WPF

Ekonomistka. Kierownik w dziale prognozowania finansowego Curulis. Odpowiada za przygotowywanie i zgodność z prawem WPF dla kilkudziesięciu JST z całej Polski. Prowadzi nadzór merytoryczny w zakresie planowania wieloletniego dla miliardowych budżetów. Autorka publikacji we Wspólnocie oraz wykładowca na szkoleniach z zakresu WPF.

Prelegenci

Karolina Sawko/

CURULIS DORADZTWO SAMORZĄDOWE

Ekspert ds. obligacji i WPF

Analityk, Ekonomistka. Od kilku lat zajmuje się analizami finansowymi JST oraz spółek komunalnych. Bardzo konkretna w pomocy, co przekłada się na umiejętność szybkiego doradzenia nawet w najgorętszym okresie. Znakomicie wnioskuje i nawet trudne tematy przedstawia w sposób oczywisty.

ZAREJESTRUJ SIĘ

Piotr Walczak/

RIO ŁÓDŹ

Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej

Od ponad 20 lat sprawuje funkcje Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO w Łodzi. Uczestniczył w koordynowaniu, prowadzonej przez Regionalne Izby Obrachunkowe, kontroli gospodarki finansowej. Dotyczyła ona zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego i sposobów unikania ograniczeń wynikających w tym zakresie z przepisów. Autor licznych artykułów w czasopismach dotyczących tematyki finansów publicznych (Inwestycje Komunalne, Finanse Komunalne), jak również współautor i redaktor merytoryczny publikacji książkowych.

ZAREJESTRUJ SIĘ
Archiwum III edycji Akademii Curulis

Mission: Impossible

- czyli jak wykonać projekt WPF na 2022 rok

08.10 godz. 10:00

 • dowiesz się, jaki wpływ na WPF może mieć Polski Ład
 • uporządkujesz wiedzę związaną z przedsięwzięciami i upoważnieniami w WPF
 • dowiesz się wszystkiego o wskaźniku spłaty zobowiązań
 • przypomnisz sobie podstawy związane z WPFem
 • otrzymasz dostęp do kalkulatora wskaźnika, narzędzia dzięki któremu dowiesz się, jak będzie kształtował się wskaźnik maksymalnej obsługi zadłużenia skalkulowany w oparciu o średnią 3-letnią lub 7-letnią w perspektywie najbliższych 4 lat

  GWARANTOWANE KONSULTACJE: Uczestnicy będą mogli zadawać pytania naszym Ekspertom

  Dla Pracowników JST posiadających ważną subskrypcję programu WPF Asystent szkolenie jest bezpłatne. Dla pozostałych osób koszt szkolenia wynosi 100 zł netto.
POBIERZ NAGRANIE >>


1. Podstawy WPF – uchwała i jej elementy, terminy

2. Przedsięwzięcia w WPF

3. Upoważnienia w WPF
4. Objaśnienia przyjętych wartości
5. Zmiana art. 242 od 2022 roku
6. Wyłączenia z art. 243 uofp:
a) wyłączenia UE;
b) wcześniejsza spłata zadłużenia;
c) restrukturyzacja zadłużenia;
7. Załącznik nr 1 do WPF – co ujmować w konkretnych pozycjach
8. Pytania i odpowiedzi

AGENDA:

DLACZEGO WARTO OBEJRZEĆ SZKOLENIE?

Prelegenci

POBIERZ NAGRANIE

Marzena Ossowska/

CURULIS DORADZTWO SAMORZĄDOWE

Ekspert w zakresie WPF

Ekonomistka. Kierownik w dziale prognozowania finansowego Curulis. Odpowiada za przygotowywanie i zgodność z prawem WPF dla kilkudziesięciu JST z całej Polski. Prowadzi nadzór merytoryczny w zakresie planowania wieloletniego dla miliardowych budżetów. Autorka publikacji we Wspólnocie oraz wykładowca na szkoleniach z zakresu WPF.

POBIERZ NAGRANIE

Aleksandra Hochenzy/

CURULIS DORADZTWO SAMORZĄDOWE

Kierownik dz. Ekonomicznego

Posiada największe doświadczenie w Polsce w zakresie wdrażania procedur naprawczych. Z sukcesem wsparła JST w procesach ubiegania się o pożyczkę z budżetu państwa, pozyskując ponad 150 mln zł ministerialnych środków. Jest niezwykle przenikliwa i dokładna, posiada zdolność mówienia prosto o rzeczach trudnych i złożonych. Współpracę z nią chwalą WSZYSCY klienci.

Wilk z Wall Street — Sposoby na skuteczne planowanie i zarządzanie długiem w WPF

15.10 godz. 10:00

 • uporządkujesz wiedzę z zakresu obligacji komunalnych
 • dowiesz się, jak zarządzać długiem
 • zyskasz wiedzę na temat optymalizacji i restrukturyzacji zadłużenia

Część przedstawicieli banku BGK
1. ESG
2. Obligacje

3. Obligacje finansowaniem długoterminowym

Część Ekspertów Curulis
Wstęp
1. Równowaga budżetu w teorii i praktyce
2. Uzupełniający charakter przychodów – jak oszacować potrzeby pożyczkowe
Część I Dług jednostki i ograniczenia w jego zaciąganiu
1. Elementy długu publicznego 2. Limitacja zadłużenia w świetle art. 243 uofp 3. Płynność budżetu a możliwości obsługi zobowiązań
Część II Restrukturyzacja zadłużenia w świetle art. 243 ust. 3b uofp
1. Kiedy restrukturyzować dług
2. Wcześniejsza spłata nowym zobowiązaniem 3. Przeznaczenie wolnych środków na przedterminową spłatę zobowiązań

DODATKOWY PANEL: Wystąpienie przedstawicieli banku BGK


GWARANTOWANE KONSULTACJE: Uczestnicy będą mogli zadawać pytania naszym Ekspertom


WEBINAR BEZPŁATNY

POBIERZ NAGRANIE


AGENDA:


DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

Jakub Zieliński/

CURULIS DORADZTWO SAMORZĄDOWE

Ekspert ds. obligacji

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Naukowo i zawodowo związany z tematyką analizy finansowej JST, WPF oraz obligacji komunalnych. Autor publikacji z zakresu finansów publicznych, w tym w szczególności źródeł finansowania zadań publicznych. Opiekun WPF w wielu jednostkach, w tym autor wielu emisji obligacji, restrukturyzacji długu.

Prelegenci

POBIERZ NAGRANIE

Dominik Bednarski/

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Ekspert ds. obligacji

Związany z bankowością i rynkiem dłużnych papierów wartościowych od 1998 roku, w BGK od 2001 roku. Uczestniczył i przeprowadził wszystkie emisje obligacji samorządowych w Banku dla jednostek wszystkich szczebli, a także w emisjach na rynku obligacji korporacyjnych różnych sektorów i w finansowania projektów. W BGK współtworzył także ofertę finansowania z obligacji przychodowych na finansowanie projektów samorządowych oraz zdobył szerokie doświadczenie w dostosowaniu działalności i transakcji finansowania do zmian przepisów rynku papierów wartościowych, szczególnie w latach 2018 – 2020.

POBIERZ NAGRANIE

Jarosław Malinow/

Ekspert ds. obligacji

Ekspert ds. obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego.Od 1992 roku związany z rynkiem papierów dłużnych, gdzie zajmował kierownicze stanowiska w bankach, zajmujących się min. organizacją emisji obligacji. Współtwórca wprowadzenia na polski rynek papierów dłużnych certyfikatów depozytowych i bonów komercyjnych. Brał udział w organizacji pierwszej emisji obligacji zagranicznego banku w Polsce oraz pierwszej emisji hipotecznych listów zastawnych.Od 2019 roku związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie współorganizuje finansowanie samorządów z użyciem obligacji.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

POBIERZ NAGRANIE

Jesteś zainteresowany otrzymaniem nagrania? Skontaktuj się z nami


Dołącz do nas

Grupa na Facebooku Curulis-Skarbnicy

Największa w Polsce społeczność zrzeszająca Skarbników i Pracowników Finansowych z całej Polski. Członkowie wymieniają się poglądami, inicjują dyskusje, odpowiadają wzajemnie na pytania. Eksperci firmy Curulis służą bezpłatną pomocą z zakresu WPF i zarządzania długiem.

Kanał Curulis na YouTubie

Platforma szkoleniowa, na której znajdują się bezpłatne materiały wideo: relacje z Akademii Curulis, wideoanalizy, szkolenia, kursy, komentarze Ekspertów. Niezastąpione źródło wiedzy z zakresu WPF i zarządzania długiem.

DOŁĄCZ
SUBSKRYBUJ

KONTAKT


Jesteśmy firmą z 12-letnim doświadczeniem. Z naszych usług skorzystało ponad 800 JST. Jesteśmy Ekspertami w zakresie WPF-u, zarządzania długiem i tworzenia raportów o stanie JST.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

+48 664 422 411
k.wojciechowska@curulis.pl

WIĘCEJ O CURULIS